Mezi naše hlavní aktivity patří taktéž námořní doprava. Máme uzavřené kontrakty s několika
světovými námořními společnostmi. Zabezpečujeme i námořní dopravu mraženého zboží.